The Welsh Thoracic Society

Website for The Welsh Thoracic Society, a not-for-profit organisation concerned with the respiratory health of patients within Wales.

Mae Cymdeithas Thorasig Cymru yn sefydliad dielw sy’n ymwneud a clefydion yr ysgyfaint ymysg bobl yng Nghymru.